Still drinking coca cola? Watch this!

The video has been originally made by http://www.youtube.com/user/SAMIMYS

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Đinh Đình Bảo - 20/10/2011 10:43
   

oh, really? I don't think cola is so harmful.

Nguyễn Văn Báu - 17/02/2012 09:42
   

so terrible!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.