Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bite my tongue (VOA)

Nội dung video

Bình luận

Lương Phú Thành - 21/10/2013 23:17
  

i love it!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.