The Flatmates episode 20

Helen and Michal take a walk by the river but the romantic atmosphere is spoiled. Find out how in episode 20 - A date by the river - from BBC Learning English.

Nội dung video

Bình luận

nguyen thi khue - 13/10/2011 16:00
   

very good

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.