Người máy - Astro Boy

This is film version of Astro boy which made in October 2009. One day, there has Toby. But he has been killed by laboratory accident. But his dad found the T...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.