The Largest Black Holes in the Universe - YouTube

Watch commercial free on the SpaceRip App, available on the Apple and Google Play stores. How big can they get? Whats the largest so far detected? Where doe...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.