Tiếng Anh dành cho chuyên gia - Bài 3 - Phong cách làm việc (phần 2).

LESSON 3 Topic: Work style Guest Teacher: Dave Sconda Have you seen Part 1? http://www.youtube.com/watch?v=b77d7ebmkmQ Key words expressions: work style, w...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.