Việc tái sử dụng máy trợ tim có thể hỗ trợ chăm sóc tim mạch trong thế giới phát triển.

This is the VOA Special English Health Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish A pacemaker is a small device that ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.