What Happens When Child Prodigies Grow Up?

Some music artists begin performing as children and never stop. But not all former child stars are successful performers as adults. Julian Lage has been play...

Nội dung video

Bình luận

nguyen van duy - 13/06/2012 22:42
   

very good

vũ thị hồng khánh - 08/08/2012 15:44
   

thanks you so much

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.