You can speak English very well - EnglishME - Englishme.org

Mình xin chia sẻ một video thuyết trình tiếng Anh của cô gái trước đây rất yếu tiếng Anh. Nhưng sau một thời gian học với người hướng dẫn Cộng đồng Tiếng Anh EnglishME.org. Cô ấy đã nói được lưu loát

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.