1.01 Tự học tiếng Anh với 80 VCD English For You - Level 1 - Lesson 01 - Nice to meet you! - YouTube

EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD Lesson 01 - Nice to meet you! Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiến...

Nội dung video

Bình luận

Dang Thuy - 21/04/2012 20:40
   

my name is Dang Thi Thuy :)

Ly Truc Nam - 30/04/2012 12:37
   

I WILL TRYING

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.