#1377 Từ Chaslands đến Bluff: Whistling Frog Café, Southern Scenic Route, Invercargill

On day 16 it rained for most of the day. In the morning we hung out at the Whistling Frog Café, then we drove to Bluff - the southernmost town in New Zealand...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.