8 cách để nói "Cảm ơn" trong tiếng Anh

In this video lesson, you will learn several ways of expressing thanks in formal and informal situations.

Nội dung video

Bình luận

nguyen van hai - 21/09/2011 11:28
   

thanks you so much

nguyen quang trung - 12/10/2011 07:35
   

thanks, thanks a lot, I don;t know how to thank you, thank you very much! good, that's good!

Không_đở_nổi - 21/10/2011 10:51
   

Đồng ý nguyen quan trung vì khi dùng "thanks" phía sau đó không để bất cứ "ai" hết.

nguyen quang trung - 06/05/2012 12:07
   

thanks

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.