Chợ Ōtara, Auckland, New Zealand - Ngày 24-7-2010

On 24 July 2010 I filmed my day for the Life In A Day project. My day wasnt very exciting ... but it was fun ta...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.