Thành phố Auckland - Hàng xóm mới của tôi

On Saturday the 14th of November we went for a bit of a walk around the city centre with the camera. CBD = Central Business District

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.