Basic Greetings. Easy English Conversation Practice. - YouTube

Greetings Everyone Should Learn

Nội dung video

EnglishME.org

Bình luận

Nguyễn Triệu Vĩ - 11/08/2013 11:17
   

common du j cug thanks p

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.