Các công ty thuốc lá gặp nhiều thử thách nổ lực ở Mỹ, Úc.

This is the VOA Special English Health Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Tobacco companies are fighting effo...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.