Cách phát âm các động từ bất quy tắc: CAUGHT, BOUGHT, THOUGHT...

Irregular verbs are such a pain! Now learn how to prnounce them with confidence!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.