Phát âm S và SH

In this pronunciation lesson for beginners, I teach you the difference between two very common sounds in English: S, SH....

Nội dung video

Bình luận

Anna Pham - 02/12/2011 13:52
   

how can i download this video ? can you help me, Please?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.