Cách phát âm số đếm

The pronunciation of English numbers can be difficult to understand. Watch this English lesson to learn the trick! ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.