Phát âm E và I

Learn how to pronounce the English vowels I and E correctly! Spanish and Japanese students especially tend to have difficulties...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.