Chậm và nhẹ nhàng tốt nhất trong xử lý hạ thân nhiệt

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Health Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish We talked last wee...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.