Charles West và Larry Jernigan và công việc sửa chữa nhạc cụ

LARRY JERNIGAN: This is a leak light. So if you see light, then that means air is...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.