Chuck Brown - Người tạo ra thể loại nhạc Go-Go

Chuck Brown has been called the creator of go-go -- a form of African-American music...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.