Clip 1000 người cùng hát về Trường Sa góp tiếng nói khẳng định chủ quyền - YouTube

Nằm trong khuôn khổ cuộc vận động Góp đá xây Trường Sa nhằm góp tiếng nói tự hào, khẳng định chủ quyền, khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam do B...

Nội dung video

http://www.youtube.com/watch?v=FOG9Eh7g7BQ

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.