Crime Story (1993) - Full Movie.

A dark and handsome true-crime thriller about kidnapping and police corruption in Hong Kong. Once of Jackie Chans most serious roles.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.