Dành cho những thanh niên phạm tội: một bản tuyên án trong những tuyên án của Shakespeare. (Có script)

This is the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish In the American state of Massach...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.