Gía thực phẩm thế giới tin rằng vẫn cao hoặc tiếp tục dâng cao. (có script)

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.