Các nhà sản xuất thực phẩm nhận thấy thời điểm quan trọng với cây ngô mới dùng làm chất đốt

Im Carolyn Presutti with the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Food compani...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.