Mỹ cho phép nông dân trồng cây củ cải đường theo công nghệ sinh học kèm theo các điều kiện.

Im Mario Ritter with the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The United State...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.