High-Speed Trains May Be Coming to California, Florida.

People in Europe and Asia have enjoyed high-speed trains for years. This Japanese train set a speed record of 581 kilometers an hour. Yet the fastest America...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.