Học Anh văn 72 - Đi du lịch.

Learn some specific English travel vocabulary that you can use on your next trip. In this advanced English lesson you will see two colleagues talking about t...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.