Jeff Dunham - Achmed the Dead Terrorist - English Subtitles

Achmed The Dead Terrorist with English Subtitles (Show by Jeff Dunham)

Nội dung video

Bình luận

FreeTime - 21/09/2011 17:43
   

Great  man  ^^

Không_đở_nổi - 20/10/2011 09:49
   

ha ha Alla damn it ^^

DAVer - 29/12/2011 23:32
   

hihi........ ^o^

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.