Michael Jackson balla Dangerous

Spettacolare Performance di Michael Jackson agli MTV del 1995!

Nội dung video

He is awesome!!!! I crazy about this song, dance...moon-walk wowwww

Bình luận

Mr. Tin - 29/09/2011 10:33
   

Michael....a King Pop ever !!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.