Learning How to Ride a Bike - Big Train - BBC comedy

A father tries to teach his son how to ride a bike in this sketch from off-the-wall BBC comedy show Big Train.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.