Không còn những phỏng đoán làm thế nào gọi tên.

This is the VOA Special English Technology Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish A new online service offers a s...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.