Làm thế nào để tóm ý?

I've told students in previous lessons that they should summarize what they read. In this English lesson, I explain how to do that sum...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.