Học tiếng Anh thông qua tin tức như thế nào?

Learn how to use the news to learn English. Improve your vocabulary and comprehension by listening to the news on TV and radio, or rea...

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Thị Tươi - 01/08/2013 13:09
   

It's  very useful.

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.