Cách lái xe Ô Tô số tự động - Automatic Cars

Driving automatic cars differs from manual transmission vehicles because there is no clutch or stick shift, but rather a gear selector that puts the car in drive. Drive an automatic vehicle, letting the car switch gears automatically, with instructions from an ASE-certified technician in this free video on driving.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.