Cách thắt Cravat: Half Windsor Knot - YouTube

http://www.tie-a-tie.net Learn how to tie a tie with the Half Windsor Knot, following step-by-step video instructions complete with real-life example!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.