Learn English Through Movie Scenes 2

Learn English Through Movie Scenes in The Notebook. ESL LESSON BELOW. This ESL lesson and quiz focus on English vocabulary and common English phrases. Also, ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.