Lose to Win - Daniel Powter

As long as you dont give up on you then you can find your way out.

Nội dung video

Bình luận

phamvietvuquangngai - 02/09/2012 14:48
  

oh I like this song......

tran thuy - 03/09/2012 10:19
  

i like too

Tran Xuan Phuc - 04/09/2012 07:18
  

don't worry

we're win

good song !

pham van ha - 05/09/2012 10:49
   

i understand a litle english

pengoc - 05/09/2012 11:54
   

good

Trần Hoài Nam - 13/09/2012 13:03
   

i more try anywhere, anywhen.... if i can.

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.