When you believe with lyrics - YouTube

When you believe sung by Mariah Carey and whitney houston

Nội dung video

Bình luận

trần văn tiến - 21/09/2012 06:32
   

nghe hay that day

Thanh Dung - 22/09/2012 15:40
   

frail: mỏng manh, dễ vỡ

Thanh Dung - 22/09/2012 15:43
   

flown: phinh ra

resilient: không nản lòng

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.