The Eagles- Hotel California- Lyrics- Fun Facts - YouTube

Dont mind the typo in the lyrics mirros hahah xD Lyrics: On a dark desert highway, cool wind in my hair Warm smell of colitas, rising up through the air Up...

Nội dung video

Những bản nhạc mọi thời đại

Bình luận

Huỳnh Gia Văn - 20/09/2012 18:18
   

good

Thanh Hoàng - 29/09/2012 11:31
   

fantastic

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.