Im Already There

Bài hát trên đừơng và cho những đứa con! Im Already There -WestLife

Nội dung video

Bài hát trên đừơng và cho những đứa con!

Một bài hát tuyệt vời cho những ai đang sống xa nhà

Đoạn video bao gồm engsub-vietsub được trình bày khoa học dễ hiểu, tách xa rời nhau,giúp người học nghe và hiểu thông qua cảm xúc tuyệt vời từ bài hát này !

Thanks for reading :)

Bình luận

Chim Tấn Đạt - 13/09/2012 13:51
   

good

vu thuong - 19/09/2012 11:47
  

this song very good

Jason - 20/10/2012 01:16
  

I Like this song.. :'(

Vietanhlish - 25/10/2012 21:56
   

Are you crying? ...

Sarah Lalle Daring - 26/11/2012 05:48
   

Moving! Moving!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.