The Flatmates episode 2

Tim welcomes Michal to the flat. Alice suggests a way Michal can improve his English. Why not practise yours with The Flatmates, the soap opera from BBC Lear...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.