The Flatmates episode 1

Tim and Helen are at the airport to meet Michal. But somethings not quite right. Practise your English language listening skills with the soap opera from BB...

Nội dung video

Bình luận

DAVer - 22/12/2011 23:11
   

hi, ngộ nghĩnh thật :)

LTD - 03/09/2012 22:39
   

flatmates là gì?

tonnguyenkieuthuc - 21/11/2014 09:28
   

@LTD: Flatmate is someone who you share a flat with. The American word is roommate.

Flatmate là bạn cùng phòng. Tương tự như Classmate là bạn cùng lớp, bạn học

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.