Phải làm gì để chống lại việc chảy máu chất xám ở Mỹ?

This is the VOA Special English Education Report , from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Congress is studying how to cha...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.