Project Glass

We believe technology should work for you — to be there when you need it and get out of your way when you dont. A team within our Google[x] group started Pr...

Nội dung video

http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.