Scientists Use Radar to Study Bats, Birds and Insects.

Tom Kunz puts electronic devices on bats and birds to follow their movement. Recently, the Boston University biologist started using information gathered by ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.