Steve Jobs Dead at 56: Apple Founder Resigns for Health Reasons, Fans Mourn Around World

The visionary founder of the tech giant Apple has died. Read more here: http://abcn.ws/rgunGx

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.